Casi uno de cada dos turistas que visita Barcelona repite el viaje

NOTA DE PRENSA EMITIDA POR TURISME DE BARCELONA

Un estudi de l’Observatori del Turisme de Barcelona situa el grau de repetibilitat del conjunt de la Destinació en el 47,4% dels visitants mentre que el de Barcelona ciutat es manté en el 46,8%
● Un 29,4% dels repetidors a la Destinació Barcelona venen per motius professionals
● Els espanyols són els que més repeteixen, seguits dels britànics i els francesos. Els estatunidencs, tot i ser un mercat llunyà, també repeteixen
● A Barcelona la despesa durant l’estada augmenta a mesura que els viatgers visiten més la ciutat mentre en el conjunt de la Destinació es manté estable
• La partida de despesa en gastronomia puja a mesura que augmenta el nombre de vegades que es visita la Destinació Barcelona
● La repetibilitat afecta a la baixa el nombre d’indrets visitats
Photo by Adrian Dorobantu on Pexels.com

L’Observatori del Turisme a Barcelona (OTB) acaba de publicar l’últim Informe de Repetibilitat segons el qual un 47,4% dels visitants han repetit visita a la Destinació Barcelona (ciutat i regió) mentre que a Barcelona ciutat continua estable en el 46,8%. Per la seva banda, Barcelona regió registra un 48,6% de repetidors. Aquestes dades corresponents al 2018 actualitzen per primera vegada l’estadística de 2017 referents al conjunt de la Destinació (ciutat i regió) per la qual cosa a partir d’aquest any es podrà fer el seguiment de l’evolució de la repetibilitat en tot el territori, un indicador molt important
en clau de sostenibilitat a l’hora de determinar perfils, mobilitat i comportaments del visitant un cop aquest arriba a la destinació.
Una de les conclusions de l’informe és que un 29,4% dels repetidors que rep el conjunt de la Destinació Barcelona venen per raons professionals, elevant-se al 31,4% a la regió. Barcelona, a banda dels que repeteixen, continua atraient nous professionals que representen un 11,1%.
En general, el visitant repetidor de Barcelona ciutat i el de la Destinació (combinació ciutat i regió) es comporta de manera molt semblant probablement per l’efecte d’arrossegament que té la ciutat.
Pel que fa a Barcelona ciutat, en què sí hi ha estadística anterior, la dada més alta de repetició es va produir el 2006 quan va arribar al 61,6% dels turistes i la més baixa al 2012 amb el 40,6% , però, en els últims tres anys la repetició s’ha mantingut estable.
La principal diferència entre Destinació (el conjunt de ciutat i comarques) i Barcelona (només ciutat) és que la despesa total de l’estada per persona i dia, sense comptar allotjament ni transport d’arribada, es manté constant a la Destinació. En canvi, en el cas de Barcelona aquesta augmenta a mesura que més visiten la ciutat arribant fins a 89,29€ a la cinquena visita en comparació amb els 77,89€ de la primera visita. La partida més important en despesa és en gastronomia i independentment de les vegades que venen, i va augmentant a mesura que repeteixen en detriment de l’oci i cultura (entreteniment). La despesa en els àpats per persona i dia, a Barcelona, puja de 33,35€ a la 1a visita fins a 43,09€ la 5a vegada mentre que en tota la regió, aquesta despesa es queda en 36,06€ la 5a vegada (30,06€ la primera visita). Per contra, la despesa en entreteniment (Cultura i oci) baixa a la meitat de la primera a la cinquena visita (5,68€ per persona i dia a la Destinació i 8,96€ a Barcelona ciutat).
Pel que fa a l’allotjament, a Barcelona, la majoria dels repetidors s’allotgen en hotels i acostumen a venir per oci. Els repetidors que dormen en cases particulars d’amics o familiars representen un 20,7% del total dels repetidors mentre que els que ho fan en primera visita només un 7,7%. En canvi, en Habitatges d’ús Turístic (HUT) i Albergs passa al contrari, hi ha menys repetidors que primers visitants. Els hotels també són la tipologia d’allotjament preferida dels turistes repetidors de la Destinació Barcelona (53,7%) i de la regió (62%). A Barcelona regió, el segon allotjament més emprat pels repetidors són els càmpings (22,6%).
Per nacionalitats, Estats Units, tot i ser un mercat llunyà, continua atraient viatgers que tornen a visitar la Destinació Barcelona en més d’una ocasió (4,9%). Un fet força rellevant és que tant la Destinació com Barcelona ciutat reben, en el primer lloc, visitants repetidors procedents de l’estat espanyol. Regne Unit i França segueixen en la classificació d ela procedència.
A Barcelona ciutat, els punts d’interès visitats son molt semblants independentment del nombre de vegades que venen, tot i que a mesura que repeteixen, tendeixen a visitar-ne menys.
També disminueix, a mesura que es repeteix, la valoració de la Destinació Barcelona. A Barcelona regió l’aspecte que rep una millor valoració dels repetidors és l’amabilitat de la gent, mentre que a Barcelona ciutat, són l’arquitectura i la cultura els aspectes millor valorats, amb un 9,19 i un 8,87 respectivament. La Destinació Barcelona atrau repetidors per la seva arquitectura, cultura, oferta d’entreteniment i el caràcter i l’amabilitat de la gent.
En general, tot i que en la mitjana de la valoració no hi ha diferències i ronda l’excel·lència, hi ha certa tendència a que a major nombre de visites menor és la puntuació. La indiferència per promoure Barcelona ciutat augmenta a mesura que s’incrementa el nombre de visites, i com a conseqüència, la puntuació pateix una davallada en l’indicador conegut com a Índex Net Promouter Score (NPS).
Des del consorci de Turisme de Barcelona es valora molt positivament aquest estudi que demostra que el fenomen de l’ slow tourism poc a poc va penetrant a través d’un visitant repetidor que busca estades més pausades que no cerquen la quantitat sinó la qualitat, i per tant, visiten menys llocs al mateix temps que mostren més interès per la gastronomia. “En definitiva, cerquen una Destinació amb experiències personals i personalitzades i s’obren a l’oportunitat de visitar altres llocs del territori”. Això es dedueix per exemple de fets com el nombre de llocs visitats es redueix, i la despesa en gastronomia augmenta. Pel president de Turisme de Barcelona, Eduard Torres, “Aquest estudi suposa un pas endavant en clau de sostenibilitat en tant que ens permet conèixer i analitzar a fons l’evolució dels visitants i el seu comportament un cop es troben a la destinació amb actituds més amables i més sostenibles amb l’entorn”.
Per la seva part, el regidor de Turisme i Indústries Creatives de l’Ajuntament de Barcelona i vice president de Turisme de Barcelona, Xavier Marcé, ha destacat “la importància de
‘fidelitzar’ visitants ja que això pressuposa una major identificació amb les dinàmiques ciutadanes, un comportament responsable i un ús de productes i serveis més diversificats que defuig dels inevitables tòpics d’una primera visita”. Per a Marcé, “aquestes dades ens obren també bones perspectives per millorar la despesa en entreteniment i en el repte de desenvolupar i ampliat l’oferta cultural i els imaginaris de la ciutat, tant per a turistes com per a la ciutadania”.
El diputat de Turisme de la Diputació de Barcelona, Juan Luis Ruiz, destaca la importància en mantenir i aprofundir “el nostre compromís en garantir que la Destinació Barcelona, sigui i es projecti com una destinació sostenible i responsable per augmentar la repetibilitat, tan pel visitant de lleure com pels que venen per motius professionals”.
Aquest és el darrer estudi publicat per l’Observatori del Turisme a Barcelona, la plataforma d’estudis i coneixement turístic, de l’Ajuntament de Barcelona, la Cambra de Comerç, la Diputació de Barcelona i el Consorci Turisme de Barcelona, mitjançant la qual es genera i gestiona el coneixement compartit per al conjunt de la Destinació Barcelona (ciutat i regió). En aquests gairebé dos anys de la seva posada en funcionament, l’OTB ha realitzat i publicat 11 estudis entre estadístiques i informes relatius a l’activitat turística de Barcelona i el seu entorn. Destaquen, en aquest sentit, tots els estudis que s’han fet sobre perfil i hàbits dels turistes, tant a Barcelona ciutat com en el radi del seu entorn, així com la Infografia de l’activitat turística a la Destinació Barcelona i l’estudi de Reputació Turística Online de Barcelona ciutat 2018 en què els turistes que opinen a Internet recomanen Barcelona principalment pels seus recursos culturals.
*Podeu consultar l’Informe complet des de la pàgina de l’Observatori:
https://www.observatoriturisme.barcelona/