Barcelona resuelve 238 conflictos vecinales con apartamentos turísticos

NOTA DE PRENSA EMITIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Durant els primers 7 mesos de funcionament, el Servei municipal de Convivència i Turisme, per a comunitats veïnals amb habitatges d’ús turístic legals ha actuat en la resolució de 238 conflictes veïnals i ha arribat a més de 300 comunitats de veïns amb apartaments turístics legals.

Les 238 actuacions es distribueixen entre assessoraments (187) i mediacions (51) per resoldre conflictes de convivència a comunitats amb Habitatges d’Ús Turístic legals en aspectes com el soroll, l’incivisme, els horaris d’entrada i sortida de visitants, l’ús d’espais comunitaris, la neteja de l’escala o els cartells i senyalitzacions adequades dels HUT, entre altres.

El tinent d’alcaldia d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda, Jaume Collboni ha destacat l’èxit d’aquest servei de gestió del turisme, que “pretén desconflictivitzar la convivència i ha arribat a més de 300 comunitats de veïns, i que s’orienta al bé superior que és garantir la qualitat de vida de veïns i veïnes”.

En total, aquest servei ha realitzat 372 actuacions, de les quals aquestes 238 han acabat amb resolució per assessorament o mediació. La resta, o bé segueixen obertes i en gestió actualment (89), o bé s’han tancat per dissentiment o derivació cap a altres serveis (45). Les derivades ho són als serveis municipals d’inspecció o Tècnics de convivència del districte.

Com a via d’entrada, la majoria dels casos, un 68%, entren al servei per trucades de queixa a la Guàrdia Urbana, o bé per petició pròpia dels usuaris via telefònica (27%) o correu electrònic (3%).

Photo by Pixabay on Pexels.com

Problemàtiques

Les problemàtiques detectades en el servei han estat problemes de soroll per caminar, moure maletes o mobiliari; o celebrar festes, danyar o fer mal ús de les zones comunes, incidents causats per alcohol o drogues, baralles o discussions, brutícia, manca de resposta del gestor del HUT —en els termes en què és obligatori legalment en els HUT—, o errors en prémer l’intèrfon.

En aquest sentit, els acords assolits van des de la instal·lació de sonòmetres a contractar un agent nocturn o senyalitzar la porta per no induir a errors.

⦁ Instal·lació de sonòmetres
⦁ Agent nocturn
⦁ Posar tapetes o moquetes per evitar el soroll dels mobles i de caminar
⦁ Estudiar insonoritzar el HUT
⦁ Insonoritzar o canviar de lloc els aires acondicionats
⦁ Limitar o canviar els horaris del Check-in i Check-out
⦁ Canviar la distribució de les habitacions del HUT
⦁ Limitar els horaris d’usos de les terrasses i balcons
⦁ Tancar o prohibir l’accés a terrasses i balcons
⦁ Instal·lar un topall a la porta per evitar que faci soroll en tancar-se de cop
⦁ Reduir les places del HUT
⦁ No utilitzar sabates a l’interior del HUT
⦁ Donar el telèfon 24h als veïns per resoldre incidències
⦁ Que aquest telèfon 24h sigui la primera opció per als veïns
⦁ Tenir més contacte telefònic entre els veïns i el gestor/propietari del pis
⦁ Separar els usos entre veïns i turistes en la mesura del possible o fomentar que siguin més respectuosos entre ells
⦁ Explicar millor les normatives de convivència i usos del HUT als turistes
⦁ Realitzar el check-in de forma presencial
⦁ Penjar cartells dins el HUT per recordar les normes d’usos i convivència
⦁ Cancel·lar la reserva dels turistes en cas d’incomplir la normativa de convivència
⦁ Senyalitzar l’intèrfon del HUT per evitar error en prémer-lo
⦁ Senyalitzar la porta del HUT per evitar errors
⦁ Canviar el sistema o horaris de neteja del HUT
⦁ Posar cendrers als balcons per evitar que es llencin burilles
⦁ Instal·lar detector de fums
⦁ Instal·lar un sistema d’obertura de la porteria que no requereixi claus
⦁ Filtrar el perfil de turistes per edat (famílies o grups de +25 anys)
⦁ Altres
Un servei per a tota la ciutat que prioritza els districtes amb més HUT i més queixes

El Servei municipal de Convivència i Turisme ofereix assessorament i mediació entre els veïns i veïnes, propietaris/es dels habitatges d’ús turístic legals i els seus propietaris/es o gestors/es a Barcelona.

L’objectiu principal és reduir el nivell de conflictivitat social en l’àmbit dels pisos turístics i millorar la qualitat de vida i la convivència a les comunitats de veïns i veïnes amb apartaments turístics legals, promovent la resolució dels conflictes i la convivència en les comunitats, i entre veïnat, propietaris i propietàries de HUT i visitants.

El projecte es va iniciar al gener de 2019 amb un equip inicial de 4 persones, que acudeixen a les finques on s’hagin registrat denúncies i interactuen amb els veïns i veïnes amb eines de mediació i facilitació. Es treballa a tota la ciutat, prioritzant aquells districtes que registren un volum més elevat de pisos i també de queixes, sens perjudici de les actuacions administratives que pertoquin.

Oferta

A Barcelona hi ha 9.657 HUT legals que ofereixen 58.911 places d’allotjament, que estan compartint espais a la ciutat amb veïns i veïnes amb finalitats i funcions molt diferents, i que poden ser font de potencials conflictes.

Anualment s’hi registren prop de 2.000 incidents anuals als serveis d’atenció a la ciutadania que s’han classificat com a motivats pels habitatges d’ús turístic.

Els habitatges d’ús turístic legals complementen l’oferta d’allotjaments turístics de la ciutat i compleixen una funció en el marc de la destinació turística i des de l’Ajuntament es vol vetllar pel servei que presten als visitants i el retorn dels beneficis a la ciutat.

Aquest servei s’emmarca en el Pla Estratègic de Turisme 2020, per promoure la convivència entre veïns, propietaris, gestors i turistes.

Alhora, s’ha treballat amb interlocutors del sector, com l’associació d’apartaments turístics APARTUR, que ha estat un dels principals impulsors del Servei de Convivència i Turisme, per tal que les empreses del sector puguin comptar amb una metodologia i recursos per facilitar la convivència ciutadana i preveure conflictes per la diversitat d’interessos en comunitats amb mixtura d’usos.