El mercado de Santa Caterina de Barcelona regulará los grupos de turistas

NOTA DE PRENSA EMITIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

El Mercat de Santa Caterina regularà l’accés de grups de visitants organitzats, impedint la seva entrada divendres i dissabtes, per tal de preservar l’actual model de mercat de barri adreçat als clients del barri.

L’Ajuntament ha aprovat un decret que entrarà en vigor el proper divendres 10 d’agost, i que dona resposta a la petició que l’Associació de concessionaris del propi mercat va fer arribar a l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona.

Els vigilants de seguretat del mercat prohibiran l’accés als grups organitzats de 15 visitants o més

Els vigilants de seguretat del mercat prohibiran l’accés als grups organitzats de 15 visitants o més, els divendres i els dissabtes de l’1 d’abril al 30 d’octubre, durant tot l’horari d’obertura del mercat, és a dir, des de les 8h fins a les 20h.

Es considerarà grup organitzat el conjunt format per 15 o més persones conduïdes o guiades de forma organitzada, en el sentit que segueixin a una persona que actua com a guia o informadora.

Mercado Santa Caterina, Barcelona

En la mateixa línia, l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona també ha mantingut contactes amb els guies turístics per tal de treballar conjuntament per evitar aquests comportaments.

Així, quan dins el mercat es detecti la presència de grups i es comprovi que són, efectivament, grups de visitants organitzats, els serveis de vigilància del mercat els informaran que no poden continuar la seva visita i els acompanyaran fins a l’exterior del mercat o, si fos el cas, impediran directament el seu accés al mercat.

Els informes que s’han fet mostren que tenint en compte l’amplada dels passadissos, una concentració de 15 persones és suficient per impedir el normal flux de gent a l’interior del mercat.

NORMES

Els professionals del servei de seguretat podran indicar que han de marxar del mercat grups de menys de 15 persones quan estiguin provocant aglomeracions, en algun d’aquests supòsits:
– Obstrueixen els passadissos del mercat
– Impedeixen la normal circulació de les persones pels espais comuns del mercat
– Impedeixen el normal acostament dels clients a les parades o la normal atenció al públic per part dels comerciants del mercat

En qualsevol cas, el decret també preveu que els vigilants de seguretat convidaran a marxar del recinte a les persones sigui de forma individual o en grup quan:
– Toquin i manipulin els aliments i productes exposats amb l’objectiu de fer-ne fotografies.
– Estiguin menjant o bevent en qualsevol dels espais del mercat no destinats a aquests usos
– Produeixin un soroll o cridòria que alteri o pertorbi el normal funcionament del mercat

Seran els mateixos vigilants del mercat els que duran a terme aquestes tasques, en compliment del decret, i sempre sota les instruccions i disposicions de les forces i cossos de seguretat, en especial de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

“La normativa permet comptabilitzar la funció del mercat com a proveïdor per al barri i com a lloc de visita, sempre que sigui ordenada”

El regidor de Turisme, Comerç i Mercats, Agustí Colom, ha destacat que “ posem en marxa diferents mesures, treballades amb els paradistes del Mercat de Santa Caterina, per tal que el mercat puguin continuar funcionant de forma raonable i pugui continuar oferint els seus serveis tant al client com al visitant. La normativa amb la que ara ens dotem permet comptabilitzar la funció del mercat com a proveïdor per al barri i com a lloc de visita, sempre que sigui ordenada”.

Per a la regidora del districte de Ciutat Vella, Gala Pin, aquesta es una mesura “per tenir un mercat municipal preservat com a servei public i tret distintiu de la nostra ciutat i els nostres barris i per donar servei al veinat”. Pin ha destacat que es una mesura “que es treballa fa mesos, que vol ser preventiva i que respon a una preocupació veinal que s’ha manifestat en diferents fòrums de participació del districte”.

MESURA SIMILAR A LA DEL MERCAT DE LA BOQUERIA

L’Associació de concessionaris del mercat de Santa Caterina va lliurar un escrit a l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona en data 18 d’abril, demanant una mesura anàloga a la que ja es va implantar l’any passat al Mercat de la Boqueria.

En el cas de Santa Caterina, la voluntat és prevenir l’entrada de grans grups de turistes per tal que no canviï l’actual model de mercat de barri, adreçat a la clientela que fa la compra diària.

Per tal de donar una resposta ràpida a aquesta demanda l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona s’han dut a terme diferents reunions amb els paradistes per tal de trobar la millor solució.

El Mercat de Santa Caterina es va construir entre els anys 1844 i 1848 i és el mercat cobert més antic de la ciutat.

Entre els anys 1997 i 2005 va passar per una reforma integral. Actualment, compta amb una seixantena de parades del fresc, més un autoservei, una zona de restauració i quatre parades de no alimentari.