Barcelona invierte 2,5 M € de la tasa turística en los barrios

NOTA DE PRENSA EMITIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

L’Ajuntament de Barcelona va gestionar al 2017 un total de 5.017.641’93 euros a compte de la recaptació de l’Impost d’Estades en Establiments Turístics a la ciutat. D’aquests, més de la meitat s’han destinat a projectes de millora als barris (2.518.777’20 euros), i 641.914’73 euros, a projectes relacionats amb el patrimoni i la cultura.

Pel que fa als projectes finançats amb el que gestiona el Consistori barceloní, l’any passat es va destinar més de la meitat del total a iniciatives com el pla de millora d’estiu de l’oferta de busos; la prova pilot de senyalització d’espais d’interès a Sant Andreu; les millores en el parc de la Ciutadella; la renovació del paviment del carrer de Sant Domènech; la renovació del vial de servei de la plaça Lesseps; l’ampliació de la senyalització de punts d’interès a trinitat Vella; la millora dels accessos i la senyalització de la serra de Collserola, i l’avant-projecte d’arranjament de les seves fonts; entre altres.

En el capítol de projectes culturals, destaca el finançament amb la taxa turística de la festa Catalana 2017, el concert popular de l’OBC a la platja de Barcelona el Dia Internacional de la Música; o la museïtzació del refugi antiaeri de la Torre de la Sagrera, entre altres.

Primer any amb el 50% del que es recapta a la ciutat

És el primer any que Barcelona ha rebut el 50% del que es recapta a Barcelona de l’Impost d’Estades en Establiments Turístics (IEET), des del mes d’abril passat.

Fins a aquest mes i durant l’any 2016 el percentatge que rebia la ciutat havia estat del 34%.

Per al 2017 es va aconseguir augmentar el percentatge mitjançant al·legacions a la llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya durant la seva tramitació al Parlament de Catalunya, impulsades també des de l’Ajuntament de Barcelona.

Tot i així, l’Ajuntament va aprovar en el Consell Plenari una proposició per reclamar el 100% del que es recapta a la ciutat.

Aquestes dades s’informen avui en una nova sessió plenària del Consell Turisme i Ciutat, l’òrgan estable de participació ciutadana amb caràcter consultiu i assessor que està format per prop de 40 entitats, associacions de veïns, gremis, professionals, sindicats, comerciants, agències de viatges, a més de dotze experts, els tècnics municipals i representants dels grups municipals, amb l’objectiu de debatre i participar en l’elaboració de les polítiques públiques en matèria de turisme de l’Ajuntament.

En aquesta sessió s’informarà també de l’actualització del Pla de Treball del Consell Turisme i Ciutat, de l’Estratègia Territorial, i de l’Estratègia de Màrqueting Turístic, entre altres temàtiques.

PDF >> RESUMEN PROYECTOS FINANCIADOS CON IMPUESTO TURÍSTICO EN BARCELONA EN 2017