PROHUT se incorpora al Gremio de Hoteles de Barcelona

NOTA DE PRENSA EMITIDA POR EL GREMIO DE HOTELES DE BARCELONA

Jordi Clos, presidente del Gremi d’Hotels de Barcelona, i Ezequiel Salzberg, presidente de Prohut.

L’Associació Professional d’Edificis d’Habitatges d’Ús Turístic (PROHUT), que representa als propietaris i gestors d’edificis complets d’habitatges d’us turístic, ha ratificat un acord que suposarà la incorporació dels establiments associats a PROHUT al Gremi d’Hotels de Barcelona.

Aquest acord té com a base la defensa que ambdues entitats fan d’un model de negoci, vinculat a l’allotjament turístic, que fomenta la coexistència de l’activitat turística de manera respectuosa amb els ciutadans de Barcelona.

Garantint una gestió professionalitzada, els edificis complets erradiquen les situacions conflictives amb veïns d’escala i contribueixen a millorar els estàndards de qualitat percebuts pels visitants de la ciutat i, per tant, també del conjunt del sector turístic de Barcelona. Es tracta d’un model no intrusiu amb el seu context i que, garanteix un ple control de l’activitat turística que es porta a terme.

Composició actual del Gremi d’Hotels de Barcelona

Actualment el Gremi d’Hotels de Barcelona està format per hotels, hotels-apartaments, hostals i pensions, així com per apartaments turístics i habitatges d’ús turístic en edificis sencers, els quals comparteixen i defensen uns estàndards de qualitat en la prestació del servei i, en l’afavoriment de la coexistència de l’activitat amb l’entorn.

Tots ells estan regulats pel Decret 159/2012, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic, que estipula el seguit de requisits tècnics i de serveis mínims que han d’acomplir cadascú respectivament en la seva tipologia.

Així mateix, totes aquestes modalitats estan sotmeses al compliment de totes aquelles normatives que li són d’aplicació en diferents àmbits, per tal d’obtenir i mantenir la seva llicència, com per exemple: tributàries, sanitàries, de consum, energètiques, de seguretat i tècniques, entre d’altres