Airbnb retira de su web 1.000 pisos turísticos ilegales en Barcelona

NOTA DE PRENSA EMITIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

El Govern municipal fa balanç dels primers dotze mesos d’aplicació del pla, engegat el juliol de 2016 i que conté eines per actuar amb més agilitat, eficàcia i eficiència contra l’oferta submergida

Amb l’augment de recursos tant humans com tècnics, les ordres de cessament i els expedients sancionadors s’han gairebé triplicat en només un any respecte als dos anys i mig que van des de 2014 fins a la posada en marxa del pla de xoc

A més, amb la tasca inspectora s’ha comprovat que 744 pisos ja han acatat l’ordre de cessament i han deixat d’operar, i s’ha dictat el precinte de 145 habitatges més

En només tres mesos des que va doblar efectius, l’equip de visualitzadors ha detectat 630 pisos il·legals i 353 pisos legals que no compleixen l’obligació de publicar el número de llicència a l’anunci

Airbnb ja ha retirat el miler de pisos il·legals del llistat que li va entregar l’Ajuntament el mes passat, i ara les dues parts continuaran treballant per garantir que la plataforma opera dins el marc normatiu vigent.