Turisme de Barcelona cierra el presupuesto del año pasado: 62,5 millones de euros

NOTA DE PRENSA EMITIDA POR TURISME DE BARCELONA

El programa “Barcelona és molt més”, que ofereix diferents productes turístics de la resta de comarques de Barcelona més enllà de la ciutat, s’ha consolidat al llarg de 2016, i suposa ja el 27,5% del conjunt de l’oferta del Consorci Turisme de Barcelona.

En total, es comercialitzen 76 productes, dels quals 22 són d’enoturisme, 19 de visites, 14 d’esport i muntanya, 11 de serveis, i 10 d’activitats lúdiques.

D’aquesta manera, i d’acord amb un dels grans eixos tant de l’Ajuntament de Barcelona com del Consorci Turisme de Barcelona, es contribueix a la desconcentració de l’activitat turística de la ciutat, generant, alhora, una destinació turística amb alt valor afegit al territori.

El Consell General de Turisme de Barcelona s’ha reunit avui en una trobada presidida pel segon tinent d’alcaldia, Jaume Collboni, amb l’assistència del regidor d’Empresa i Turisme, Agustí Colom; el president del comitè executiu de Turisme de Barcelona, Joan Gaspart; el vicepresident primer del comitè executiu de Turisme de Barcelona, Miquel Valls, i del director general de Turisme de Barcelona, Jordi William Carnes.

Durant la reunió, Jaume Collboni ha destacat la col·laboració de la Diputació de Barcelona, el Consorci de Turisme, la Cambra de Comerç i l’Ajuntament de Barcelona per presentar una oferta com “Barcelona és molt més”, que aporta valor afegit al conjunt del territori, a la vegada que ofereix al visitant una diversitat cultural, paisatgística i patrimonial que aporta una visió més completa de la realitat de Barcelona, i a la vegada, contribueix a desconcentrar determinades àrees de la ciutat”.

Aprofitant el 25è aniversari de la celebració dels JJOO, el president de Turisme de Barcelona, Joan Gaspart, va rememorar l’esdeveniment tot destacant el model de col·laboració públic-privat que el va fer possible amb un gran èxit.

“És el mateix model reeixit de Turisme de Barcelona, que té el repte de conjugar els interessos dels visitants i dels veïns de la ciutat”, va dir. Gaspart va ressaltar també l’elecció de representants de Turisme de Barcelona per formar part del comitè executiu de l’OMT.

Per la seva part, el director general de Turisme de Barcelona, Jordi William Carnes, ha reiterat les línies estratègiques que el consorci ve treballant en els últims anys. “Afavorim un turisme de qualitat i, especialment, enfocat a la cultura i la família i, per sobre de tot, responsable”.

Tot plegat, segons William Carnes, amb l’objectiu d’incrementar la despesa i redistribuir millor el retorn econòmic de l’activitat amb el mateix nombre de visitants o, fins i tot, amb menys.

“Una estratègia –ha afegit el director general del consorci de promoció- que necessita d’una oferta transversal i diversificada per aconseguir el màxim valor d’aquest turisme de qualitat que cada cop més atrau Barcelona”.

Jordi William Carnes, director general de Turisme de Barcelona; y Joan Gaspart, presidente del comité ejecutivo de Turisme de Barcelona

Liquidació del Pressupost 2016

La reunió d’avui ha servit per aprovar la liquidació del pressupost de 2016, amb uns ingressos corrents de 62.559.312,69 €. Aquesta xifra representa un increment del 13,7% sobre el liquidat de 2015 i del 13,1% sobre el pressupost inicial.

Quant a les despeses pressupostàries, el tancament ha estat de 62.514.628,94 €, amb un increment del 14% respecte al tancament de 2015 i un increment de 12,7% sobre el pressupost inicial.

Més transparència

D’acord amb l’acordat en l’anterior Consell General, de desembre de 2016, Turisme de Barcelona ha incrementat les mesures per avançar en la transparència, d’acord amb la nova normativa i la línia de treball encetada pel Govern municipal i recollint les demandes que les entitats veïnals han formulat en el marc del Consell Turisme i Ciutat.

En aquest sentit, el regidor d’Empresa i Turisme, Agustí Colom, ha posat en relleu “l’increment de la transparència que aquests comptes suposen respecte al que es venia fent. És una mostra més de la voluntat del consistori d’avançar en la línia de retre comptes als ciutadans de l’ús que es fa dels pressupostos públics”.

Per primera vegada, s’ha facilitat a tots els membres del consell un auditoria externa dels comptes i la memòria dels comptes anuals.

També s’ha posat a disposició del ciutadà la informació econòmica (pressupostos i comptes liquidats) i les dades sobre la contractació de béns i serveis a través d’un nou espai al web

Les persones membres del Consell General de Turisme de Barcelona són representants de l’Ajuntament de Barcelona (tant del govern com de tots els grups municipals), de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació, i de la Fundació Barcelona Promoció.

També hi assisteixen sense dret a vot representants dels sindicats, la FAVB, de la mateixa Cambra de Comerç, de l’estructura de Turisme de Barcelona, i d’altres institucions com l’aeroport i Fira de Barcelona.