Turisme de Barcelona crea un protocolo para medir la sostenibilidad de las empresas turísticas

NOTA DE PRENSA EMITIDA POR TURISME DE BARCELONA

Turisme de Barcelona ha elaborat un sistema d’indicadors que mesura el grau de sostenibilitat de totes aquelles empreses que es dediquen a l’activitat turística, i que pretén promoure i orientar les bones pràctiques en relació a l’activitat turística.

Es tracta d’una mesura que incideix en la gestió i que apel·la a la responsabilitat social de les empreses.

Aquests indicadors se situen en 5 eixos: sostenibilitat social, sostenibilitat mediambiental, patrimoni cultural i de tradicions, d’accessibilitat i sostenibilitat econòmica. Dins d’aquests apartats es marquen objectius i s’avaluen les pràctiques.

Així per exemple, en sostenibilitat social l’indicador mesura la contribució de l’empresa o establiment a “eradicar la pobresa” o “garantir una vida sana”, conjuntament a una avaluació per desenvolupar una economia inclusiva amb la “contractació de persones amb discapacitat o igualtat de gènere”.

En el punt de la sostenibilitat mediambiental es persegueix preservar el medi ambient i l’estalvi dels recursos naturals, a més de fomentar i practicar unes polítiques que ajudin a tenir una ciutat més habitable.

Entre els principis d’actuació destaca l’anàlisi de la situació de l’empresa en termes de consum d’aigua, consum energètic i implantació de renovables, reciclatge de residus o l’ús de productes respectuosos amb el medi ambient.

La sostenibilitat del patrimoni cultural, natural i de tradicions ve determinada pel compromís a fer conèixer la riquesa cultural, patrimonial i tradicional de Catalunya en el conjunt de la seva diversitat.

easywalkingtour_1
Visitas turísticas guiadas en Barcelona para personas con discapacidades.

L’objectiu és preservar el patrimoni cultural material i immaterial, com les tradicions, i les pràctiques a la natura i l’artesania tradicional.

En l’apartat d’accessibilitat l’objectiu és la no discriminació en base a una discapacitat temporal o permanent -evitant confondre la promoció del turisme accessible amb la implementació de mesures d’eliminació de barreres arquitectòniques- amb la inclusió de la sensibilització i la formació dels operadors turístics.

Es pregunta si s’ha tingut en compte l’accessibilitat més enllà de les regulacions legals o si s’ha promogut la formació dins de l’empresa en matèria de sensibilització del personal.

La sostenibilitat econòmica és un eix transversal, l’indicador del qual s’obté quan es manté una perspectiva de sostenibilitat social, mediambiental, accessibilitat i de defensa dels actius tangibles i intangibles del patrimoni del seu territori, a més de ser financerament viable.

Idees útils

Aquest protocol d’indicadors inclou un decàleg de les bones pràctiques amb algunes idees útils, com ara promoure la reutilització de tot el que es llença mitjançant l’ús de determinades eines de caràcter logístic o de gestió, garantir una vida sana, desenvolupar una economia solidària i inclusiva augmentant les estades mitjançant visites al territori, etc.

De fet, el Pla de Treball del Comitè del Programa Barcelona Sostenible (BST) per l’any 2016-2017, un cop definit el què és turisme sostenible i haver recollit un conjunt de bones pràctiques, comença amb aquest primer decàleg d’indicadors amb accions concretes i acaba amb la idea de fer una convocatòria mitjançant la qual, amb un jurat extern, es premiïn les millors bones pràctiques en el conjunt dels cinc eixos del turisme sostenible.

Pla Estratègic

La iniciativa s’emmarca en l’aposta per la sostenibilitat turística, recollida en el Pla Estratègic de Turisme 2020 aprovat per l’Ajuntament, que preveu l’elaboració de criteris de sostenibilitat als quals es puguin adherir el màxim nombre d’empreses, productes i serveis de l’àmbit turístic, incorporant-hi aspectes que vagin més enllà de la sostenibilitat ambiental, com per exemple la qualitat de la ocupació.

El programa vol contribuir a la sensibilització del sector turístic en matèria de sostenibilitat, i alhora donar major visibilitat a les empreses, productes i serveis que treballen en aquesta línia, per tal d’anar estenent també aquesta conscienciació al conjunt de la ciutadania.