Los hoteleros recurren el PEUAT, la moratoria Colau

NOTA DE PRENSA EMITIDA POR EL GREMIO DE HOTELES DE BARCELONA

El Gremi d’Hotels de Barcelona interposa un recurs contenciós-administratiu contra el  Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT), aprovat el passat 27 de gener al Ple de l’Ajuntament de Barcelona i publicat al BOPB del 6 de març, que ha generat una greu preocupació al sector hoteler de la ciutat.

Per aquest motiu, el Gremi d’Hotels de Barcelona (GHB) ha iniciat un procés de defensa de la planta hotelera de la ciutat vers aquesta decisió del consistori municipal que podria provocar la seva irremissible decadència.

En aquest sentit, l’aplicació d’aquesta mesura en la pràctica impedirà que es puguin dur a terme reformes estructurals als establiments hotelers de la ciutat.

DEGRADACIÓ PROGRESSIVA 

Aquest fet comportarà una situació de degradació progressiva de més de la meitat dels hotels de Barcelona, que no podran fer les obres de millora i adequació necessàries a les seves instal·lacions per tal de mantenir el nivell de qualitat requerit, conduint les seves instal·lacions a una situació de precarietat.

Així mateix, aquest aspecte desencadenarà una clara i negativa conseqüència per Barcelona: Farà minvar la qualitat dels hotels i, irremissiblement, empitjorarà la qualitat turística de la ciutat i, per tant, del turisme que ens visita.

Un fet que redundarà en la qualitat de vida dels seus veïns i en el dinamisme econòmic de la ciutat, perjudicant l’arribada de Fires, Congressos i altres grans esdeveniments que generen un important i positiu impacte socioeconòmic a Barcelona.

La junta rectora del Gremio de Hoteles de Barcelona, presidida por Jordi Clos.

SEGURETAT JURÍDICA

Per part seva, el Gremi d’Hotels de Barcelona considera que el PEUAT vulnera diversos aspectes fonamentals per al teixit empresarial de la ciutat.

De fet, el sector hoteler no se sent partícip del text aprovat al Ple de l’Ajuntament de Barcelona, el qual priva de llibertat a l’empresari per a dinamitzar el seu negoci.

El GHB ha posat de manifest, en tot moment, el posicionament del sector al respecte.

Ha plantejat una ferma defensa de la llibertat empresarial que permeti la dinamització econòmica del sector i de la pròpia ciutat, reclamant que es preservi la seguretat jurídica a la ciutat, per mantenir la bona salut econòmica de Barcelona i que, així mateix, el Govern Municipal faci complir la legalitat, preservant aquest principi democràtic per davant d’altres criteris.

En aquest sentit, el GHB ha advertit reiteradament que el PEUAT aprovat capitalitza el lliure dret d’exercir la seva activitat als empresaris de l’àmbit de l’allotjament turístic.

GREUS OBSTACLES

Segons la patronal, és una mesura que presenta greus obstacles per a la unitat del mercat, empitjorant l’entorn favorable per a la lliure competència i la inversió:

  • Criminalitzant el sector hoteler en concret i el turisme de la ciutat en general.
  • Obviant els beneficis que l’activitat turística genera al seu entorn.
  • Deixant de banda els esforços i la feina ben feta duta a terme pel sector hoteler de la ciutat, que ha propiciat l’assoliment d’un turisme de gran qualitat per la ciutat i un bon clima de coexistència amb l’entorn veïnal.

El Gremi d’Hotels ha manifestat que el PEUAT no és una eina per ordenar el turisme i no fa front a la gestió que necessita l’activitat turística a Barcelona.

Aquesta mesura no dóna solucions a aquells temes que han de ser corregits en l’entorn de l’activitat turística, com ara els pisos turístics il·legals, focus principal de la conflictivitat amb els veïns.

En aquest sentit, l’entitat lamenta que s’hagi arribat a aquesta situació com a conseqüència d’una manca de diàleg per part de l’Ajuntament de Barcelona amb el sector hoteler de la ciutat.

3,5 MILIONS DE TURISTES EN PISOS IL.LEGALS

El GHB recorda que, dels gairebé 34,2 milions de turistes que visiten Barcelona a l’any, poc més de 9 milions pernocten en un hotel de la ciutat. A més, 3,5 milions dormen en pisos turístics il·legals i 4,5 milions ho fan en pisos turístics reglats.

D’altra banda, la resta de visitants que rep la ciutat, d’un total de 17,2 milions 6 milions són catalans que acudeixen a la ciutat per a gestions del seu dia a dia com la feina, 2,7 milions són creueristes i, 8,5 són excursionistes, que passen el dia a la ciutat però pernocten fora.