Generalitat y Ayuntamiento, juntos contra los alojamientos turísticos ilegales

NOTA DE PRENSA EMITIDA POR LA GENERALITAT DE CATALUNYA

El conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, i el regidor d’Empresa i Turisme de l’Ajuntament de Barcelona, Agustí Colom, han signat avui un conveni per a la formalització de la Comissió d’allotjaments turístics de la ciutat de Barcelona.

Mitjançant aquest conveni es garanteix la coordinació administrativa, i també la transparència i l’objectivitat en l’actuació dels òrgans de les administracions públiques.

El conseller Baiget ha destacat que “aquesta signatura reforça el compromís de les dues administracions per lluitar contra l’oferta il·legal amb dos objectius principals: donar garanties a l’usuari amb uns estàndards de qualitat, i evitar molèsties als veïns tot facilitant la convivència”.

 

Per la seva banda, Agustí Colom, ha explicat que “aquest conveni formalitza una actuació que portàvem amb la Generalitat de Catalunya des del 2012, amb una taula en què compartíem experiències, informació, eines de treball…en aquests moments això ens permet donar més viabilitat a les nostres polítiques de lluita decidida contra els pisos turístics il·legals; no només pel fet de ser-ho, també pels seus efectes sobre la convivència i perquè sostreuen habitatge d’ús residencial”.

Cal recordar que des del mes de març de 2012 la Direcció General de Turisme i l’Ajuntament de Barcelona han mantingut reunions i sessions de treball tècnic per el disseny, impuls i execució d’actuacions disciplinàries en l’àmbit de l’oferta d’allotjament turístic a la ciutat de Barcelona. En virtut d’aquesta col·laboració, fins ara, la Direcció General de Turisme ha traslladat més d’un miler de denúncies a l’Ajuntament de Barcelona.

Per potenciar aquesta cooperació s’ha creat la Comissió d’Allotjament de la ciutat de Barcelona, un instrument eficaç interinstitucional per abordar l’anàlisi, seguiment i proposta d’intervenció en l’administració del turisme a la ciutat, amb especial atenció als processos de regularització de l’activitat d’allotjament turístic a la ciutat de Barcelona, el seu control administratiu i la persecució de l’oferta il·legal.

La Comissió està integrada pels equips tècnics de la Subdirecció General d’Ordenació i Inspecció Turística de la Generalitat de Catalunya i de la Direcció de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona, que es reuniran com a mínim un cop per trimestre.

L’Ajuntament de Barcelona assumeix, doncs, de manera efectiva les funcions de control i disciplina contra l’activitat il·legal d’allotjament a la ciutat de Barcelona. Pel que fa a la Generalitat de Catalunya, col·labora en l’exercici de la funció inspectora de l’activitat il·legal d’allotjament a la ciutat de Barcelona i comparteix amb l’Ajuntament de Barcelona el resultat de les actuacions i indagacions realitzades en el marc del funcionament de la Comissió.

El conseller Jordi Baiget i el regidor d’Empresa i Turisme de l’Ajuntament de Barcelona, Agustí Colom, en l’acte de signatura.

Funcions de la Comissió d’Allotjament de la ciutat de Barcelona

1.    Millorar l’eficàcia i eficiència de l’acció inspectora de les administracions concurrents en el Conveni

2.    Posar en comú criteris tècnics i jurídics d’inspecció i procediments de disciplina administrativa a l’entorn del control de l’oferta d’allotjament a la ciutat de Barcelona

3.    Impulsar mesures d’ordenació i control de l’activitat d’allotjament turístic des de la perspectiva de la transversalitat de l’activitat i el caràcter multisectorial de les accions oportunes

4.    Mostrar unitat d’acció per part d’institucions i organismes de diferent nivell territorial i de poder públic (estatals, europeus, administratives i judicials) que puguin incidir positivament en l’òptim exercici de les funcions anteriorment esmentades.

5.    Proveir de fonament tècnic i jurídic a la presa de decisions i posicionament de les diverses administracions competents en el control i disciplina en la defensa de la competència i oferta il·legal d’allotjament en la ciutat de Barcelona en el marc de l’economia col·laborativa.

Els objectius comuns que comparteixen Generalitat i Ajuntament de Barcelona són la regularització dels allotjaments turístics;  cens i coneixement de l’oferta; preservar els mínims de qualitat i protecció de la destinació i la marca turística; identificació clara dels agents i responsables exercici de l’activitat; combatre la competència deslleial; i finalment la transparència i contribució fiscal.

Les dues administracions reconeixen els esforços duts a terme en matèria turística per totes les institucions i decideixen sumar-los per multiplicar-ne els efectes.

Més de 330.500 places regularitzades 

Aquest acord s’emmarca en tot el seguit d’actuacions que la Direcció General de Turisme ha realitzat des de 2012, per tal de fer aflorar i regularitzar els apartaments i habitatges d’ús turístic de Catalunya que es troben en situació il·legal.

Fruit d’aquestes actuacions, a data d’avui, a tot Catalunya (inclosa la ciutat de Barcelona) s’han regularitzat 57.497 habitatges d’ús turístic i 235 establiments d’apartaments turístics, fet que suposa una regularització global de 330.572 places d’allotjament turístic.

La xifra actual suposa la regularització del 66,1% de les places de l’oferta potencial que es calcula que existeix a Catalunya.

Inspecció en l’àmbit de propietaris i gestors

Fruit de la intensa activitat inspectora que està duent a terme el Departament d’Empresa i Coneixement en l’àmbit dels habitatges d’ús turístic i dels apartaments turístics, s’han realitzat 13.647 activitats inspectores que han derivat en l’obertura de 841 expedients sancionadors a propietaris i gestors de tot Catalunya. D’aquests expedients, ja se n’han resolt 658 amb sancions que oscil·len entre els 3.001 i els 30.000 euros i que sumen un total de més de 2,6 milions d’euros.

 

Aquestes dades no inclouen Barcelona ciutat degut al treball conjunt que des de 2012 s’està duent a terme i pel qual la Direcció General de Turisme trasllada directament a l’Ajuntament de Barcelona el resultat de les actuacions inspectores dutes a termes en l’àmbit de la Ciutat Comtal.

En aquest sentit, pel que fa a les dades de la ciutat de Barcelona són les següents: dels 3.661 expedients oberts, 1.715 són sancionadors. S’han emès 1.049 ordres de cessament, 247 allotjaments ja han cessat l’activitat, 140 han acomplert l’ordre i 107 han estat precintats.

Inspecció en l’àmbit de les comercialitzadores online

En el cas de la campanya específica sobre comercialitzadores online, la campanya 2015-2016 s’ha tancat amb l’obertura de 146 expedients informatius a titulars de plataformes digitals i webs de comercialització d’oferta d’allotjament turístic per manca de publicitat del número d’identificació del Registre de turisme de Catalunya (NIRTC) de l’oferta ubicada a Catalunya.

D’aquests, 95 webs han ajustat els seus continguts al requeriment de la Inspecció de Turisme i 7 expedients han estat resolts amb ordres de cessament de la publicitat d’oferta d’allotjament ubicada a Catalunya sense NIRTC.