El Gremio de Hoteles de Barcelona estalla contra el gobierno de Ada Colau

El Gremio Hotelero de Barcelona ha estallado contra el gobierno municipal de Ada Colau. En la última editorial del boletín del citado gremio, la asociación hotelera hace referencia al proyecto de construcción de un nuevo hotel en el barrio del Raval de Barcelona, que ha quedado paralizado.

Dicho proyecto “cumplía con todos los requisitos legales” pero ha chocado contra una “situación administrativa municipal muy preocupante y sesgada al respecto y, una voluntad de priorizar otros criterios, diferentes a los meramente legales y lícitos, para tratar de interferir en el normal desarrollo de este proyecto en concreto y de la actividad hotelera general, plasmando un demostrado interés del equipo de gobierno municipal actual de poner dificultades a una de las actividades económicas más positivas para Barcelona”.

TEXTO ÍNTEGRO DE LA EDITORIAL DEL GREMI DE HOTELS DE BARCELONA:

L’esperit de superació podria ser un dels trets que més identifiquin el sector hoteler de la nostra ciutat. Val a dir que és una característica innata de la pròpia ciutat. De fet, podríem dir, que aquesta condició forma part de l’ADN de la majoria dels barcelonins, dels d’ara i dels de sempre.
Aquesta característica, aplicada a l’hoteleria de Barcelona, va propiciar un creixement d’una planta hotelera excel·lent i de gran qualitat a la ciutat arran dels Jocs Olímpics del 92, tot donant resposta a l’interès que va despertar la ciutat i a la demanda creixent que va tenir des de llavors, propiciant que s’obrissin les portes a la possibilitat de poder optar a acollir els grans esdeveniments de l’agenda internacional.
Perquè (permetem-nos la llicència de presumir) podem dir alt i clar que a Barcelona tenim una de les millors plantes hoteleres europees i mundials, un requisit que ha esdevingut indispensable per situar la nostra ciutat entre les principals destinacions internacionals. Tot plegat, a partir de la construcció conjunta entre tots els agents socials, públics i privats, d’un model de ciutat on no tot s’hi valia i que, apostava per un creixement hoteler basat en l’excel·lència, la sostenibilitat i la qualitat.
Aquest grau de qualitat s’ha transmès, així mateix, a la qualitat de les persones que visiten la ciutat i s’hi allotgen en els seus hotels, fruit de la gran tasca que aquests establiments han fet per assimilar i complir amb les normes que regeixen el sector i que, han afavorit sempre la bona convivència amb el seu entorn. En aquest sentit, les afectacions en la convivència que han pogut tenir lloc darrerament han estat clarament producte de la irrupció creixent i descontrolada de l’activitat d’allotjament turístic il·legal a la ciutat, com a conseqüència de compartir usos entre l’activitat turística i els veïns.
En aquest aspecte, la nostra entitat, clar exponent de la unitat del sector i de la responsabilitat que els hotels han assumit per arribar fins aquest punt, és garant del protagonisme que actualment té l’hoteleria en el mapa socioeconòmic de la ciutat, doncs participa de forma pro activa en tot allò que succeeix al seu entorn: en la dinamització econòmica de la ciutat; en el foment de la qualitat de Barcelona com a destinació; en l’impuls de la professionalització del sector; en la millora de la coexistència entre l’activitat turística i la ciutadania i, en la millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans en aspectes com la recuperació d’espais comuns, la seguretat, la sostenibilitat i la responsabilitat social.
Així mateix, l’hoteleria de Barcelona ha estès la seva implicació per la ciutat de forma ben diversa al llarg d’aquests anys, de tal manera que el futur de l’activitat hotelera i de la ciutat, en bona part, van lligats: amb la dinamització d’altres sectors i erigint-se en palanca per a la constitució positiva d’aquests a Barcelona; amb el foment de l’evolució de les seves infraestructures; la gestió dels seus recursos i dels seus espais; la creació d’ocupació; propiciant l’arribada d’inversions; impulsant l’atenció a l’entorn i a les persones; garantint la consolidació dels projectes existents i l’impuls dels que han d’arribar; apostant per la nostra cultura i per la nostra gastronomia; amb la projecció formativa del personal; estimulant i sovint possibilitant la rehabilitació i conservació del patrimoni arquitectònic i artístic de la ciutat i, també, amb un impacte positiu destacat sobre una diversitat de serveis i sectors industrials connexos,… i així, un llarg etcètera d’importants actius que han de ser presos en consideració.
Tot plegat, tant l’activitat hotelera com la resta d’activitats econòmiques de la ciutat han tingut en l’estabilitat i seguretat jurídica de la ciutat, propiciada per les seves administracions i pel seu rigor i la seva independència ideològica, el principal aval per la seva dinamització i creixement, fomentant l’arribada d’inversions i nous projectes per Barcelona i garantint un context de prosperitat pels seus ciutadans.
Els darrers mesos, hem observat amb preocupació com aquest fet ha quedat en entredit a partir de decisions i manifestacions de membres del Govern Municipal de Barcelona, que han trencat aquest clima d’estabilitat, posant en dubte els drets lícits que marca la llei, propiciant el deteriorament de la imatge de Barcelona i, posant en perill el seu desenvolupament econòmic.
Entenem que és obligació i responsabilitat dels membres de l’equip del Govern Municipal, així com dels màxims responsables de cada àrea, vetllar per preservar els drets fonamentals que el marc legal actual atorga a entitats i persones, garantint, propiciant i facilitant el lliure desenvolupament de qualsevol activitat que es dugui a terme d’acord a les normes establertes, de conformitat amb la responsabilitat pública assumida amb el càrrec.
Exemples com el recent i flagrant cas del projecte hoteler que es durà a terme a un solar del Raval de Barcelona, complint amb tots els requisits legals pertinents per poder fer-ho, dibuixen una situació administrativa municipal molt preocupant i esbiaixada al respecte i, una voluntat de prioritzar altres criteris, diferents als merament legals i lícits, per tractar d’interferir en el normal desenvolupament d’aquest projecte en concret i, de l’activitat hotelera en general, plasmant un demostrat interès de l’equip de Govern Municipal actual per posar pals a les rodes d’una de les activitats econòmiques més positives per Barcelona.
En aquest sentit, a aquells que secunden i aplaudeixen aquesta manera de fer, han de ser conscients del perill que aquestes actituds tenen pel conjunt de la societat, en tots els seus àmbits, doncs és tant sols la demostració d’una manera de fer arbitrària, sotmesa a criteris aliens a aquells aplicables de manera igualitària per tots els administrats, com son les lleis, al marge de l’empara legal que protegeix els drets fonamentals de cada un dels ciutadans de la nostra ciutat. I amb aquest fet, independentment de les prioritats de cadascú, hi perdem tots.
Invoquem doncs, entre tots, l’esperit de superació dels barcelonins abans esmentat. Superem malvolences personals o partidistes. Superem clixés fora d’època. Superem-nos un cop més i continuem avançant junts en el nostre futur compartit