El turismo como problema: los hoteles de Barcelona señalan a la oferta ilegal

NOTA DE PRENSA EMITIDA POR EL GREMIO DE HOTELES DE BARCELONA

Davant les conclusions que publica l’Enquesta de Serveis Municipals 2016, ESM, identificant l’activitat turística com una de les principals preocupacions dels barcelonins, el Gremi d’Hotels de Barcelona vol fer les següents consideracions al respecte:

– Es constata la generació d’un corrent d’opinió d’inquietud sobre l’activitat turística que és conseqüència, entre altres factors, de la persistent projecció en el debat públic dels temes del sector i de la tendència a eludir, de forma constant, els beneficis socioeconòmics que aquesta activitat ha tingut i té en el seu entorn.

– Cal destacar que l’any 2005 aquesta preocupació no apareixia com a identificada en aquest estudi. Des d’aleshores fins ara, el principal i gran canvi que s’ha produït en el seu context ha estat la irrupció de la il·legalitat en els diversos àmbits de l’activitat turística, un fet amb una incidència molt greu que, a dia d’avui, encara no és del tot assenyalada i reconeguda per l’Administració.

Així mateix, i en referència al Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics, PEUAT, el Gremi d’Hotels de Barcelona vol apuntar que:

– Des d’abans dels mesos d’estiu, l’entitat no ha rebut cap tipus d’informació per part de l’administració pertinent respecte a la situació del PEUAT.

– El Gremi d’Hotels de Barcelona és coneixedor, en qualsevol cas, que diversos projectes hotelers, que estaven a punt i en total conformitat per posar-se en marxa, estan patint determinats problemes burocràtics que fan endarrerir el seu inici, i demana que es preservi la seguretat jurídica per a cada un d’ells.