PROHUT presenta alegaciones al Plan de Alojamientos Turísticos de Barcelona

NOTA DE PRENSA EMITIDA POR PROHUT

L’Associació Professional d’Edificis d’Habitatges d’Ús Turístic agrupades en edifici únic, PROHUT ha presentat aquest matí al·legacions al Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT), aprovat inicialment el passat mes de març pel consistori barceloní i actualment en tràmit d’exposició pública.

Per l’associació, que representa els habitatges turístics agrupats en edificis sencers, és arbitrari i contrari al dret europeu que s’admeti el creixement de places hoteleres i no s’autoritzi la creació de nous habitatges d’us turístic (HUTs).

Per Ezequiel Salzberg, president de PROHUT, “tot i estar plenament d’acord amb la conveniència d’una regulació que ordeni l’activitat d’allotjament turístic, estimem que el PEUAT suposa una restricció absolutament desproporcionada de la nostra activitat”.

Segons PROHUT aquesta regulació serà ineficaç perquè congela l’oferta d’allotjament a la ciutat i cronifica els problemes de convivència veïnal existents, sense una aposta decidida per agrupar les activitats d’allotjament en blocs destinats en exclusiva a usos turístics.

PROHUT denuncia que si s’aprovés definitivament el PEUAT tal com està ara, comportaria la consideració com a disconformes de la pràctica totalitat dels actuals HUTs, malgrat estar degudament habilitats, la qual cosa implicaria limitar les obres de rehabilitació que s’hi poden autoritzar i una molt perjudicial inseguretat jurídica.

D’altra banda, l’associació considera que el PEUAT ignora la realitat de l’allotjament il·legal, de manera que el diagnòstic del pla és esbiaixat i desencertat.

I es demana a l’Administració que dugui a terme una decidida i enèrgica actuació d’inspecció i sanció de totes les activitats clandestines existents.