La tasa turística pagará agentes cívicos y una prueba piloto en Sagrada Familia

NOTA DE PRENSA EMITIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

22/05/2016.- La comissió de govern ha aprovat aquesta setmana un paquet de projectes municipals en matèria de turisme, per valor de 1.864.348 euros, que seran finançats pel Fons de Foment del Turisme de la Generalitat provinent de l’impost sobre estades en establiments turístics (IEET).

El regidor d’Ocupació, Empresa, Turisme i Comerç, Agustí Colom, que també és regidor de l’Eixample, ha explicat que “els programes aprovats corresponen a tres objectius: poder millorar la gestió dels espais públics amb una major utilització per part dels turistes, compensar els barris i districtes com Eixample i Ciutat Vella que tenen una major pressió turística i aprovat programes poder intentar diversificar els atractius turístics al conjunt de la ciutat”.

Entre els projectes aprovats Colom ha destacat “la consolidació de la figura els agents cívics i una prova pilot al voltant de la Sagrada Família per desviar a la calçada les terrasses que actualment ocupen les voreres”.

El regidor Colom també ha subratllat la voluntat del govern de promoure punts d’atracció fora dels circuits turístics més habituals, com ara la Casa de l’Aigua, el dipòsit del Rei Martí, o una exposició de restes arqueològiques a la Sagrera.

Agents cívics

Entre les mesures aprovades destaca el finançament de l’equip d’agents cívics que té la ciutat, format per una quarantena de persones, destinat a promoure el civisme i que aquest estiu reforçarà la seva presència als entorns de la Sagrada Família.

Amb un cost anual de 700.000 euros i gestionats per BSM aquest equip d’informadors té com a missió, d’una banda, informar a ciutadans i visitants sobre les normatives de convivència, i de l’altre, garantir que durant la campanya d’estiu que no hi hagi una ocupació massiva de l’espai públic a les zones de més pressió turística.

Mobilitat a la Sagrada Família

Amb l’IEET també es finançarà una mesura prevista en el Pla d’Acció a la Sagrada Família destinada a ampliar l’espai útil de les voreres i millorar la mobilitat dels vianants a l’entorn de la Basílica.

Es preveu baixar els vetlladors dels bars i restaurants del carrer Marina (costat Besòs) i el carrer Sardenya (cantó Besòs i Llobregat), entre els carrers Mallorca i Diagonal, a la calçada mitjançant plataforma.

El projecte, que està pendent de la Comissió Tècnica de Terrasses, té una dotació via impost de 97.800 euros i es preveu poder-la dur a terme en dues fases: primer al carrer Marina i en una segona fase al carrer Sardenya.

Es tracta d’una prova pilot que està previst que comenci, en la primera fase, abans de l’estiu i es pugui completar abans d’acabar l’any.

Ciutat Vella

A Ciutat Vella també s’impulsen mesures per compensar els efectes del turisme, atesa la pressió turística que rep el districte.

Així doncs d’una banda es volen fer millores pel barri, com l’arranjament de voltes de diferents carrers de la Plaça de la Llana, dotat amb 147.266 euros, al barri de la Ribera, i la instal•lació d’un detector de vianants a la confluència del Passeig Marítim amb el carrer Andrea Dòria, a la Barceloneta per millorar la seguretat d’aquest pas de vianants.

Es tracta d’un detector del pas de vianants que de manera automàtica alerta, mitjançant balises lluminoses, als vehicles del passeig marítim de la presència de persones creuant la calçada.

Això ha d’ajudar a reduir les velocitats i a gestionar l’aturada de vehicles i bicicletes, creant un recorregut de vianants més segur i facilitar el trànsit cap a les zones de platja de gran afluència turística.

Promoció d’altres rutes turístiques i mesures d’inserció laboral

El paquet aprovat també inclou la recuperació de l’ús ciutadà dels espais més visitats, la posada en valor de nous punts d’interès i productes turístics dels districtes i barris o el desenvolupament d’eines digitals pel millor coneixement de l’activitat turística, l’anàlisi i la millora de l’experiència turística dels visitants.

També s’inclouen mesures per impulsar el turisme sostenible, responsable i de qualitat i afavorir la protecció, preservació, recuperació i millora dels recursos turístics.

Per fugir dels circuits turístics més habituals, per exemple, es promouen i financen actuacions a la Casa de l’Aigua, a Nou Barris, el dipòsit del Rei Martí, a Sarrià o una exposició de restes arqueològiques a la Sagrera, a Sant Andreu.

També un concert popular a la platja per part de la OBC que pretén ser un impuls a la cultura i un acte per a recuperar per a ús ciutadà un espai molt pressionat per l’activitat turística.

També ha estat un objectiu del govern fomentar la responsabilitat social empresarial dels hotels de la zona de Sant Martí.

Gràcies a un acord de col•laboració amb l’Associació Fòrum District es promou la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social en els hotels del districte. Des de l’any 2015 aquest programa ha generat la contractació de 100 aturats veïns i veïnes del districte.

22,56 milions d’euros d’ingressos per la taxa turística des de 2012

Des de la creació de l’impost turístic, el 2012, per part de la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona ha ingressat un total de 22.567.215, un 33% del total recaptat pel govern català.

Dels ingressos de que ha rebut la ciutat 10.929.702,55 han servir per finançar projectes o actuacions per part de l’Ajuntament i 9.929.702,55 han estat transferits al consorci Turisme de Barcelona per a desenvolupar projectes de promoció turística, d’acord amb el caràcter finalista de l’impost.

Més enllà de la recaptació ordinària que pertoca a tots els municipis, el regidor d’Ocupació, Empresa, Turisme i Comerç, Agustí Colom, reivindica la consolidació de l’aportació extraordinària de dos milions d’euros signada a finals d’any amb la Generalitat per compensar els efectes del turisme a la ciutat, així com l’aspiració a gestionar el 100% de l’impost a la ciutat.

Tots els projectes o actuacions finançats amb la IEET han de perseguir algun dels objectius establerts a la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, següents:

  • a) La promoció turística de Catalunya.
  • b) L’impuls del turisme sostenible, responsable i de qualitat i la protecció, preservació, recuperació i millorament dels recursos turístics.
  • c) El foment, la creació i el millorament dels productes turístics.
  • d) El desenvolupament d’infraestructures relacionades amb el turisme.