Cinco proyectos hoteleros, incluida la Torre Agbar, solicitan licencia

NOTA DE PRENSA REMITIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

L’Ajuntament de Barcelona ha rebut un total de 7 sol·licituds de llicències d’allotjament turístic presentades per promotors que disposaven d’un certificat d’aprofitament urbanístic abans de la suspensió cautelar i temporal decretada pel Govern municipal el 2 de juliol.

Aquest tipus de certificat descriu els usos urbanístics permesos en una parcel·la, té una vigència de sis mesos i obliga a entrar a tràmit les llicències sol·licitades dins d’aquest termini. Per obtenir la llicència, però, el projecte s’ha d’adequar a la legalitat vigent i complir tots els requisits necessaris, sense excepcions.

Cap d’aquestes 7 iniciatives –5 hotels, 1 residència d’estudiants i 1 hostal-pensió– ha estat afectada en cap moment per la suspensió cautelar, ja que el certificat atorgava el dret als privats de presentar llicència.

D’elles, 3 ja estaven comptabilitzades en l’anàlisi de l’afectació de la suspensió de llicències presentada a mitjan octubre, i les altres 4 han arribat després.

Ara, els projectes estan seguint la tramitació corresponent, i l’Ajuntament disposa d’un termini de 3 mesos des de la sol·licitud de llicència per analitzar si compleixen la normativa.

Un dels projectes és l’hotel que impulsa el promotor Emin Capital a la Torre Agbar. L’11 de gener, amb el certificat d’aprofitament urbanístic encara vigent –expirava el passat cap de setmana–, el consistori va rebre la sol·licitud i va iniciar-ne la tramitació. Aquest procés requereix l’elaboració de diversos informes tècnics per avaluar la seva viabilitat, com el de Bombers, el d’Activitats i el de Projectes Urbans per les afectacions que pugui haver-hi en l’espai urbanitzat al voltant de l’edifici.

La Torre Agbar, Barcelona
La Torre Agbar, Barcelona

La suspensió, un instrument previ al PEUAT 

Suspendre l’atorgament de llicències ha servit com a instrument previ a la formulació del PEUAT. Ha permès obtenir una radiografia fixa del parc d’allotjament turístic a la ciutat per avaluar i diagnosticar l’oferta existent i l’impacte econòmic i social que té sobre l’accés a l’habitatge, ocupació de l’espai públic, mobilitat, diversitat d’usos i producció i gestió de residus.

L’estudi de l’afectació cas per cas de la suspensió actualitzat a dia d’avui reflecteix que un total de 39 projectes no han pogut continuar els tràmits i queden subjectes al PEUAT, que determinarà si s’aproven o no.

Es tracta de casos que o bé havien sol·licitat la llicència abans del 2 de juliol i no van poder continuar els tràmits, o la van presentar després que es decretés la suspensió sense disposar de certificat previ i ja no van poder iniciar tràmits. Aquests projectes haguessin tirat endavant sense la suspensió, i la gran majoria s’ubicarien al centre de la ciutat.

A banda, han continuat endavant un total de 36 establiments que ja disposaven de llicència d’allotjament turístic concedida abans de l’entrada de l’actual Govern municipal i que ja es trobaven en fase d’obres o d’inici d’obres abans de la suspensió cautelar.

També han pogut avançar la tramitació 6 projectes més que disposaven de certificat d’aprofitament urbanístic i llicència demanada abans de la suspensió, i 9 més que el govern anterior va deixar exhaurir el període de tramitació sense donar-los resposta, fet que els deixa fora de l’àmbit d’afectació de la suspensió de llicències.

Espai de participació del PEUAT

Actualment, s’està duent a terme l’espai d’escolta i recepció activa per abordar amb tots els actors implicats en el PEUAT els criteris i bases que han de dur a la redacció d’aquest pla, que anirà a aprovació inicial el mes de març, quan s’acaba la suspensió de llicències del pla d’usos de Gràcia.

S’han dut a terme ja dues reunions amb tots els actors implicats i grups municipals per debatre els criteris i els principis rectors del PEUAT. L’objectiu és que aquesta regulació blindi els drets ciutadans que es poden veure en perill per l’increment d’allotjaments turístics a la ciutat.

Per fer-ho, es definirà un mapa de zones o unitats homogènies de regulació on la normativa d’allotjaments turístics s’adequarà a les seves condicions específiques i, per cada tipus d’establiment es determinaran tres escenaris: establir un creixement sostingut, mantenir l’oferta existent o anar cap al decreixement. Aquest mapa es posarà a debat properament en una tercera jornada amb tots els actors i grups.